Psykiatri-konferanser

Advarsel: Disse innleggene er basert på notater jeg har gjort under konferanser. Det er umulig for en person å få med seg alt og å sikre seg at alt er riktig. Det er derfor fullt mulig at det sniker seg inn feil, og før du anklager foredragsholderen bør man sjekke opp i at dette ikke er noe jeg har misforstått. Samtidig er det så mye lærerikt og interessant som presenteres på konferansene at jeg synes det ville vært for galt å ikke skulle dele det med andre. Rettinger mottas med takk.

De siste par årene har jeg valgt å skrive litt når jeg er på ulike psykiatri-konferanser. Jeg har valgt å samle en oversikt over alle innleggene mine her.

2017:

 

 • Traumekonferanse 2017
  • Dag 1 – del 1, tirsdag 30.mai: Nijenhuis om traume- og dissosiasjonskonseptene, van Os om en transdiagnostisk kontinuum-modell for psykose og paneldebatt.
  • Dag 1 – del 2, tirsdag 30.mai: Janina Fisher om implisitte  minner og traumerelaterte lidelser, John Read om sosiale årsaker til psykose, og Monica Aas om gener og traumer.
  • Dag 2 – del 1, onsdag 31.mai: Renée Potgieter Marks om dissosiative opplevelser hos barne med komplekse traumer, Jean Frazier om psykose hos barn og ungdom.
  • Dag 2 – del 2, onsdag 31.mai: David van der Berg om traumebehandling ved psykoselidelser, Janina Fisher om sensorimotorisk tilnærming til traumebehandling, paneldebatt med alle foredragsholdere første to dager.
  • Dag 3, torsdag 01.juni: Presentasjon av en traumebehandling og en personlig historie ved pasient Schøgren og behandler Hildegunn Selle, Didrik Heggdal om basal eksponeringsterapi, Per Øyvind Fosse med kliniske eksempler fra traumebehandling og frykten for nå-øyeblikket, Akiah Ottesen Berg om differensialdiagnose hos ungdom med psykosenære symptomer, Andreas Aamodt om å ta vare på terapeutens egne følelser.

2016:

2015:

 • Schizofreni-dagene 2015
  • 4.november: Kristin Fjermestad, Dan Siegel, personlighetsforstyrrelse hos barn og unge? v/Øyvind Urnes, Bobby Baker.
  • 5.november: Jaak Panksepp Affektiv nevrovitenskap (se også konferanse i 2014), Sigmund Karterud, Rus til glede og tragedie, Offerrollen, Affektintegrasjon v/Monsen, erfaringsformidler Geiro, følelsene til hjelperen v/Skårderud.
  • 6.november: Diagnostisk tombola (Ulrik Malt), I begynnelsen var affekten (Siri Erika Gullestad), paneldebatt, erfaringsformidler Høiseth, Destruktiv selvkritikk og emosjonsfokusert terapi (Stiegler), Kraftfelt i møte mellom terapeut og klient (Per Isdal).

2014: