Psykiatri-konferanser

Advarsel: Disse innleggene er basert på notater jeg har gjort under konferanser. Det er umulig for en person å få med seg alt og å sikre seg at alt er riktig. Det er derfor fullt mulig at det sniker seg inn feil, og før du anklager foredragsholderen bør man sjekke opp i at dette ikke er noe jeg har misforstått. Samtidig er det så mye lærerikt og interessant som presenteres på konferansene at jeg synes det ville vært for galt å ikke skulle dele det med andre. Rettinger mottas med takk.

De siste årene har jeg valgt å skrive litt når jeg er på ulike psykiatri-konferanser. Jeg har valgt å samle en oversikt over alle innleggene mine her.

2019:

 • Schizofrenidagene 2019
  • Onsdag 06.november – Del 1: Schizofrenidagene gjennom 30 år, stressologi, Unnur Anna Valdimarsdóttir fra traume til sykdom (epidemiologi), Martin Teicher om ulik sykdom ved samme diagnose hhv med og uten gjennomgått mishandling, samtale med Solveig Kloppen om bl.a. å være pårørende.
  • Onsdag 06.november – Del 2: Krigsrelatert PTSD-behandling med virtual reality eksponeringsterapi, stress på godt og vondt ved Dag Øystein Nordanger, Kay Redfield Jamison om et liv med bipolar lidelse, Ane-Wilhelmsen-Langeland om søvn og søvnbehandling og Simon Tulloch om psykologisk trygghet på arbeidsplassen.
  • Torsdag 07.november – Del 1: Edward Bullmore om sammenheng mellom inflammasjon og psykisk lidelse (“The Inflamed Mind”), Martin Bohus om DBT-PTSD for kompleks PTSD, presentasjon av Schizofrenidagene 2020 og utdeling av Schizofrenidagenes ærespris 2020 til Trond Diseth.
  • Torsdag 07.november – Del 2: Allan Abbass om psykosomatiske symptomer, og Mar Rus-Calafell og Thomas Ward om bruk av avatar-terapi mot stemmehøring.
  • Fredag 08.november (Ikke skrevet ennå)
 • Traumekonferanse 2019
  • Dag 1 – del 1, onsdag 22.mai: Dissosiasjon eller psykose med Suzette Boon, selvforstyrrelser og psykose i schizofreni ved Mads Gram Henriksen, dagens første paneldebatt.
  • Dag 1 – del 2, onsdag 22.mai: Pamela Fuller med sin SEL-modell, kliniske tilnærminger til psykoser og dissosiasjon ved Dolores Mosquera, og dagens andre paneldebatt.
  • Dag 2 – del 1, torsdag 23.mai: Filippo Varese om evidens og mekanismer vedrørende barndomstraumer og psykose, så Andrew Moskowitz om barndomstraumer, vrangforestillinger og minne, og et førstepersons perspektiv på psykose ved Rachel (rai) Waddingham. Avsluttes med dagens første paneldebatt.
  • Dag 2 – del 2, torsdag 23.mai: Behandling av dissosiative lidelser og TOP DD-studien ved Bethany Brand, behandling av hallusinasjoner med bruk av kognitive, metakognitive og medfølelse-elementer ed Dogulas Turkington, og til slutt en avsluttende paneldebatt for de to internasjonale dagene av konferansen.
  • Dag 3 – del 1, fredag 24.mai: Frank Larøi om hørselshallusinasjoner og Ingunn Holbæk om hva stemmer, visuelle hallusinasjoner og kroppslig dissosiasjon kan fortelle oss og hvordan jobbe med det.
  • Dag 3 – del 2, fredag 24.mai (denne har jeg ikke fått skrevet. Jeg har notater og vil se om jeg får tid en dag.)

2017:

 • Traumekonferanse 2017
  • Dag 1 – del 1, tirsdag 30.mai: Nijenhuis om traume- og dissosiasjonskonseptene, van Os om en transdiagnostisk kontinuum-modell for psykose og paneldebatt.
  • Dag 1 – del 2, tirsdag 30.mai: Janina Fisher om implisitte  minner og traumerelaterte lidelser, John Read om sosiale årsaker til psykose, og Monica Aas om gener og traumer.
  • Dag 2 – del 1, onsdag 31.mai: Renée Potgieter Marks om dissosiative opplevelser hos barne med komplekse traumer, Jean Frazier om psykose hos barn og ungdom.
  • Dag 2 – del 2, onsdag 31.mai: David van der Berg om traumebehandling ved psykoselidelser, Janina Fisher om sensorimotorisk tilnærming til traumebehandling, paneldebatt med alle foredragsholdere første to dager.
  • Dag 3, torsdag 01.juni: Presentasjon av en traumebehandling og en personlig historie ved pasient Schøgren og behandler Hildegunn Selle, Didrik Heggdal om basal eksponeringsterapi, Per Øyvind Fosse med kliniske eksempler fra traumebehandling og frykten for nå-øyeblikket, Akiah Ottesen Berg om differensialdiagnose hos ungdom med psykosenære symptomer, Andreas Aamodt om å ta vare på terapeutens egne følelser.

2016:

2015:

 • Schizofreni-dagene 2015
  • 4.november: Kristin Fjermestad, Dan Siegel, personlighetsforstyrrelse hos barn og unge? v/Øyvind Urnes, Bobby Baker.
  • 5.november: Jaak Panksepp Affektiv nevrovitenskap (se også konferanse i 2014), Sigmund Karterud, Rus til glede og tragedie, Offerrollen, Affektintegrasjon v/Monsen, erfaringsformidler Geiro, følelsene til hjelperen v/Skårderud.
  • 6.november: Diagnostisk tombola (Ulrik Malt), I begynnelsen var affekten (Siri Erika Gullestad), paneldebatt, erfaringsformidler Høiseth, Destruktiv selvkritikk og emosjonsfokusert terapi (Stiegler), Kraftfelt i møte mellom terapeut og klient (Per Isdal).

2014: