Spiseforstyrrelser

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Her kan man samle ulike ressurser om spiseforstyrrelser


Kognitive forstyrrelser

Når hjernen sulter ser man ofte en tendens til konkret tenkning. Pasientene ser ofte på detaljene, blir perfeksjonistiske og lite fleksible i tankegangen. De har problemer i "set shifting" (binder seg til rigide regler, vanskelig å endre på) og en svak 'Central coherence': fokuserer på detaljer og klarer ikke å se det store bildet.

Ofte er emosjonell-prosessering vanskelig:

  1. Det er vanskelig å gjenkjenne ens egne og andres følelser.
  2. Endret belønningssensitivitet: sensitiv til "straff", men insensitiv til de givende sider ved livet.