Russkjema

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Skjemaer for kartlegging av rusmiddelbruk

Du finner mer utfyllende informasjon her: Snakkomrus.no/verktøy


AUDIT brukes for kartlegging av alkoholmisbruk og graden. (Last ned skjema her)

Scores 0-40, første 8 spørsmål scores "0-4", spm. 9 og 10 "0-2-4". Grensen for skadelig bruk er > 6 poeng for kvinner og > 8 poeng for menn. Grensen for avhengighet er over 19.


DUDIT ligner på AUDIT, men går på rusmidler. Hvis pasienten bruker flere rusmidler bør man gjerne bruke ett skjema per rusmiddel (selv om det ut fra skjemaet gjerne ikke er lagt opp slik). (Last ned skjema her, og liste over stoffer her.)

Scores 0-44, første 9 spørsmål scores "0-4", spm. 10 og 11 scores "0-2-4". Det regnes ikke som risikabel bruk opptil 2 for kvinner og opptil 6 for menn.

  • Skadelig bruk - kvinner: 3-24
  • Avhengighet - kvinner: > 24.
  • Skadelig bruk - menn: 7-24
  • Avhengighet - menn: > 24