MADRS

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

Last ned MADRS-skjema

MADRS er sannsynligvis det mest kjente scoringsverktøyet i psykiatrien. Desto større grunn er det å kunne bruke det skikkelig slik at både intrareabiliteten (at du scorer likt på både en god og dårlig dag) og interreabiliteten (at ulike behandlere scorer likt for samme pasient på samme tidspunkt) blir bra.

Wikipedia om emnet
Norsk wikipedia om teamet
Engelsk wikipedia om temaet

Vurdering av score

MADRS består av ti spørsmål som alle kan score fra 0 til 6 og dermed kan resultatet bli fra 0 til 60. Dess høyere score på MADRS, dess mer alvorlig depresjon. Dette forutsetter imidlertid at det er depresjon som ligger bak symptonene de blir spurt om. Dette må tas hensyn til ved vurderingen av scoren. Man kan ikke bruke scoren alene til å stille en diagnose. En generell tolkning av resultatet kan være følgende:

    • 0 til 6 - normalt, manglende symptomer
    • 7 til 19 - lett depresjon
    • 20 til 34 - moderat depresjon
    • over 34 - alvorlig depresjon