Lover i psykiatrien

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Oversikt over lover og regler

Tilgang til Norges lover finner man enkelt på lovdata.no såfremt man vet hva loven heter. Imidlertid er det en del andre dokumenter som også er greie å ha, f.eks. lovens forarbeider og lovtolkninger (ved Helsetilsynet), rundskriv, orienteringer, brev og veileder (ved Helsedirektoratet). Psyknytt.no hadde en sak om dette. Rettsavgjørelser finnes også på lovdata. Se også helsetilsynets generelle oversikt over lover.

For ansatte innen psykisk helsevern er det flere lover man må forholde seg til. De viktigste er:

Praktisk anvendelse av regelverket