Kognitiv terapi

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Kognitiv terapi som gjerne også kalles kognitiv atferdsterapi (engelsk forkortelse CBT) er en terapiretning som i hovedsak ble dannet av psykiateren Aaron T. Beck for ca. 50 år siden. Den har stadig vært i utvikling og den blir stadig oftere brukt. Jeg vil ikke bruke denne nettsiden til å skrive for mye om det generelt, men mer legge ut egne notater på enkelte underemner. Denne teksten er altså ikke utfyllende, men kan suppleres etterhvert.

Du finner mye på nettsiden til Norsk forening for kognitiv terapi, blant annet "Hva er kognitiv terapi?".


Leveregler

I løpet av livet har vi opparbeidet et syn på oss selv; hvordan vi er og hvordan vi fungerer. Dette gjør at vi får meninger om oss selv. Vi skiller her fra faktaopplysninger som er lettere å sjekke opp i. Meninger trenger ikke å være sanne, men fremstår som sanne/fakta for den det gjelder.

Levereglene påvirker oss og gjenspeiles i holdninger og strategier i hverdagen vår. De påvirker både hvordan vi oppfatter informasjon (jmf. negativt filter) og hvordan vi tolker situasjoner. Ofte leter vi etter bevis på at levereglene stemmer og ser bort fra informasjon som tyder på det motsatte. På en måte kan man si at det er fordommer mot oss selv, på samme måte som man kan ha fordommer basert på kjønn, religion, seksuell orientering osv.

Vi skiller mellom grunnleggende leveregler og sekundære leveregler. Et annet navn på sekundære leveregler er utledede leveregler. De grunnleggende levereglene er synet man har på seg selv, eller man kan se på det som "påstander om seg selv", for eksempel: *"Jeg er dum"

  • "Jeg er ikke verdt noe/andre er mer verdt enn meg"
  • "Jeg er fet og stygg"

Det kan være ulike årsaker til at disse levereglene oppstår. For eksempel kan det å høre at du er dum, eller stadig bli kritisert føre til at du til slutt ser på dette som en sannhet. For å klare å leve med disse negative synene på seg selv lager man seg strategier for å håndtere dem eller måter å klare seg til tross for det negative grunnsynet. Da lager man seg sekundære/utledede leveregler. Måten disse kan være knyttet opp til de grunnleggende levereglene kan vises på følgende måte:

Grunnleggende leveregel Utledet leveregel
Jeg er dum Jeg må ikke stikke meg frem, for da ser andre hvor dum jeg er
Jeg er ikke verdt noe Det er ikke vits i å prøve å få andres aksept. Det er håpløst uansett.
Jeg er fet og stygg Hvis jeg slanker meg og dekker meg til vil færre se hvor stygg jeg er


Lenker