Global Assessment of Functioning

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Global Assessment of Functioning eller bare GAF som det forkortes som er en måte å score funksjonsnivået til en pasient ut fra dens psykiske helse. Det var opprinnelig kun én samlet skala, men fra 1998 har vi i Norge brukt en splittet versjon hvor vi gir en score for symptomer (GAF-S) og en score for funksjonsnivå (GAF-F). GAF-S prøver å si noe om alvoret i pasientens symptomer, mens GAF-F prøver å si noe om hvor velfungerende man er i hverdagen.

Man anbefaler følgende nettside med informasjon, nedlastbar skala og kurs i scoring:

---

Følgende tekst under stammer fra et foredrag ved Sørlandet Sykehus HF Arendal 13.09.12 og er ikke validert på noen måte. Men de er et godt supplement til selve scoringsmanualen. F.eks. er det veldig nyttig å vite at "psykotisk først når du snakker med vedkommende" gir GAF-S på 31-40, mens "oppdager med en gang at personen er psykotisk" er GAF-S under 30.

GAF-symptomer

GAF-symptomer: 40 er psykosegrensen Over 50 - litt merkelig at de legges inn

 • 30-40: vrangforestillinger som ikke har påvirkning av atferd (må snakke med pas. for å få frem psykose)
 • 20-30: alle kan se på atferden til pasienten at han er syk
 • 10-20: fare for skade - ofte skjermingsvedtak
 • 0-10: imperativ fare: ved minste mulighet for fare for skade: kontinuerlig observasjon eller fastholding

Haukås-dommen: starte på høyt tiltaksnivå og så trappe nedover (starter på høyere nivå enn det vi innerst inne mener er helt presist riktig. Dette er et juridisk prinsipp for forebygging).

Rundt 5% av manipulative suicidforsøk ender i suicid (???)

Ikke-psykotiske pasienter kan gjøre et hopp fra 45 til under 10 hvis de blir akutt suicidal. Det er ikke en totalt sett kontinuerlig skala, men kontinuerlig innnenfor intervallene.

GAF-funksjoner

Funksjonsskalaen: Vil denne pasienten klare seg etter utskrivelse? De fleste "normale/friske" mennesker ligger ofte på 70-80.

 • 60-70: vanskelig å vurdere livskvalitet.
 • Først på 50-tallet at det blir virkelige problemer. Begynner å bli litt mye sykemeldinger, jobbskifte, evt. flytting.
 • 41-50:Problemer med å fungere i ETT område (ikke klarer å holde på jobb, ingen venner)
 • 31-40: mer global svikt, flere områder, både sosialt og yrke/funksjon
 • 21-30: ute av stand til å fungere på alle områder. Spriket mellom funksjonsnivå og symptomnivå avtar.
 • 11-20: svikt i MINIMUM av egen hygiene: ganske restriktve.
 • 1-10: kryper rundt og spiser sin egen avføring.

Bruk hele skalaen. De ekstreme scoringene skal være sjeldne.