Alkohol

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Her kan man skrive litt om alkohol, bruk, misbruk, avhengighet. Fyller på med temaer etter hvert som jeg finner noe interessant å skrive om det.

Farmakologisk behandling av alkoholavhengighet

Kilde: UpToDate: Pharmacotherapy for alcohol use disorder

Førstelinje medikamenter

Naltrexon

 • Oral naltrexon (Narcanti)
  • Dose: 50 mg/dag, noen studier opp mot 100 mg/dag
  • Meta-analyse fra 2010: 83% (RR) reduksjon i sannsynlighet for "Heavy drinking".
  • Bivirkninger: hodepine, ørhet, kvalme; avtar med vedvarende bruk. 11 av 614 pasienter fikk 5x økt leverenzymer.
 • Depot naltrexon
 • Acamprosate (Campral)
  • Dose: 666 mg x 3
  • Meta-analyse fra 2004, europeiske studier: økt abstinens etter 6 mnd (36,1 vs 23,4%)
  • Trials i USA/Australia: ingen bedring i primære mål, ikke klar effekt på "Heavy drinking".
  • Europeiske studier: tyngre alkoholavhengighet, dårligere kontrollerte miljø
  • Bivirkninger: Diare, nervøsitet, fatigue, avtar vanligvis ved vedvarende bruk.
  • Skilles ut i nyre, kan brukes ved leversykdom.

Andrelinje medikamenter

 • Disulfiram (Antabus)
  • Dose: 500 mg/daglig i 1-2 uker, så vedlikeholdsdose på 250 mg (125-500).
 • Topiramate (Topimax)
 • Gabapentin (Neurontin)
  • OBS: Misbrukspotensiale!!
 • Baclofen
 • Nalmefen (Selincro)
 • SSRI
 • Ondansetron (Zofran)

Se ellers kilden/siden på UpToDate for mer informasjon.