Tidsskrifter

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Oversikt over noen aktuelle tidsskrifter

Abonnement på eTOCs

Ofte er det vanskelig å få lest alt som publiseres. Noen ganger er det nyttig å bare få gått gjennom innholdsfortegnelser og plukke ut det som er nytt. Dette er nå blitt meget lett ved å abonnere på så kalte eTOCs (Electronic table of contents). Hvordan du gjør det kan du bl.a. lese om på nettsidene til biblioteket til Sørlandet Sykehus.

Hvilke tidskrifter skal jeg lese?

Det er vanskelig å finne ut hvilke tidsskrifter man bør lese. Hvilke man har tilgang til gjennom arbeidsplassen er et utgangspunkt, men dette er til gjengjeld ganske mange. Det finnes flere lister over tidsskrifter med høyest "impact factor" (1, 2, 3) og det spørs om man bare søker på "psykiatri" eller "psykiatri og psykologi" etc. Så kan det være tidsskrifter som er interessante fordi de er lokale, f.eks. Acta Psychiatrica Scandinavica (SSHF bibsys-tilgang). Noen store tidsskrifter som kan nevnes her er JAMA Psychiatry (tidl. kalt Archives of general psychiatry), American Journal of Psychiatry og British Journal of Psychiatry.

Nyttige ressurser gjennom helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no er en offentlig finansiert side som gir helsepersonell tilgang til ulike ressuser. Noen av tjenestene krever at du logger inn på helsebiblioteket (det er gratis å registrere seg), mens andre er bare lenker til fritt tilgjengelige ressurser. Les mer om helsebiblioteket på wikipedia.

Noen av de viktigste tjenestene er:

  • UpToDate - myntet på spesialisthelsetjensten og skal gi oppdatert kunnskap om medisinske emner
  • BMJ Best Practice - først og fremst beregnet på allmennleger, men kan være nyttig for andre iblant.
  • Tilgang til ulike tidsskrifter (se neste punkt)
  • Samlinger med retningslinjer - helse blant annet innen psykisk helse

Et søk på sidene deres søker også i ressursene deres. Søker du på et legemiddel vil den få opp treff både i UpToDate, BMJ best practice, felleskatalogen, legemiddelhandboka etc.

Helsebiblioteket tilbyr også tilgang til mange tidsskrifter: