Rustest

Fra Psykiatri-portal
Gå til: navigasjon, søk

Her planlegger jeg å samle litt informasjon om rustesting, inkl. promille i utåndingsluft, prøver fra blod, spytt, urin og hår.

Urinprøver

+ Ofte moderat påvisningtid (dager/uker)
+ Lettvint å ta
÷ Risiko for juks/manipulering
÷ Kan oppleves krenkende
÷ Gir ikke informasjon om grad av påvirkning.
I tillegg til vanlig misbrukprøve kan man også legge til u-EtG (etylglukoronid), metabolitt av alkohol som kan vise alkoholinntak siste 5 dager. (Les mer om EtG her (fhi), evt. her (St.Olavs).)

Blod

÷ Ofte kort påvisningstid (timer/dager)
÷ Invasiv prøvetaking
+ Kan gi informasjon om grad av påvirkning.

Eks. direkte måling av serumspeil:

  • s-diazepam, s-buprenorfin

Eks. relatert til alkohol og alkoholskade:

  • ALAT, ASAT, gGT, MCV
  • CDT: markør for langvarig og høyt alkoholforbruk

Spytt

÷ Ofte kort påvisningstid (timer/dager)
+ Enkel prøvetaking
÷ Vanskeligere å vurdere konsentrasjon

Hår

++ Lang påvisningtid (uker/måneder)
+ Enkel prøvetaking
+ Egnet til å påvise kronisk (mis)bruk
÷ Fanger ikke opp nødvendigvis enkeltinntak
÷ Gir ikke informasjon om grad av påvirkning

Utåndingsluft

++ Lett å måle ++ Raskt svar